Pilotointi

Laadunhallinnan itsearviointi ja järjestämisluvat –työpaja 21.4.2015, Helsinki

LARK4-hankkeen työpaja järjestettiin Helmi Liiketalousopistossa Helsingin Malmilla. Alla tilaisuuteen liittyvää materiaalia.

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus 26.5.2014, Helsinki

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus järjestettiin Opetushallituksessa. Ohessa tilaisuuden ohjelma ja esitykset.

Pilotoinnin perehdyttämispäivä - kriteeristö ja arviointiprosessi 17.12.2013, Helsinki

Pilotoinnin perehdyttämispäivä järjestettiin Paasitornissa. Alla päivän ohjelma ja esitykset.

Kriteeristön ja arvioinnin pilotointi

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä laaturyhmä valmisteli luonnoksen toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteeristöstä. Kriteeristön ja sen pohjalta tapahtuvan arvioinnin pilotointi alkoi joulukuussa 2013.

Laatuseminaari 28.–29.11.2013, Turku

Laatustrategian tuki 2012 -valtionavustushankkeiden tuloksista ja muista laadunhallinnan ajakohtaisista asioista pidettiin seminaari Turun ammatti-instituutissa.

Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 24.5.2013, Helsinki

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti avoimen keskustelu- ja kuulemistilaisuuden laadunhallintajärjestelmien arviointiprosessista ja kriteereistä. Ohessa tilaisuuden materiaalit.