BSC -prosessi

BSC -mallin soveltamisen vaiheet ilmenevät oheisesta vuokaaviosta. Kaaviossa pyritään kuvaamaan mahdollisimman pelkistetysti mutta samalla riittävän kattavasti BSC -prosessin eri vaiheita. Kaaviossa esitetään vaiheiden ajallinen järjestys, mutta ei niiden välisiä suhteita. Kaavion avulla BSC -mallin käyttöönottoa aloitteleva koulutusorganisaatio pystyy tunnistamaan vaiheet, toimijat ja kriittiset kohdat sekä jäsentämään ja organisoimaan mallin käyttöönottoa omassa organisaatiossa. Eri vaiheisiin on tuotettu aineistoa ja myös esimerkkejä siitä, miten mallia on sovellettu ammatillisissa oppilaitoksissa.

Yksityiskohtaisempi prosessikuvaus BSC -mallin sovelluksesta (pdf)