EFQM

EFQM -mallin tulosalueet  

Leonardo -projekti Quality in VET-schools on kehittänyt kaikille EFQM -mallin tulosalueille asiakkaiden ja henkilöstön näkemyksiä (6a, 7a ja 8a) kartoittavia kyselylomakkeita ja kartoittanut suorituskykyä mittaavia tunnuslukuja (6b, 7b, 8b ja 9a-b), joiden avulla oppilaitokset voivat arvioida saavutettua kehitystä ja tuloksia. Projektisopimuksessa työ rajattiin koskemaan vain EFQM -mallin arviointi-alueita 7-9. 

EFQM -mallin peruslähtökohta on toiminnan arviointi saavutettujen tulosten perusteella. Erinomaisesti toimivissa organisaatioissa toiminnan kehittäminen perustuu mitattaviin ja luotettaviin tuloksiin.

Voit liikkua EFQM -alasivuilla oheisen kuvion ja kunkin alasivun oikeassa yläkulmassa olevien pikkukuvioiden avulla. Huomaa myös, että kunkin tulosalueen näkemystuloksia koskevista mittareista (6a, 7a ja 8a) ei ole laadittu erillistä suomenkielisiä alasivuja.