Sisäinen suorituskyky (8b)

EFQM Yhteiskunnalliset tulokset.
Erinomaisissa organisaatioissa mitataan yhteiskunnallisia tuloksia monipuolisesti ja kattavasti ja saavutetaan niihin liittyen erinomainen suorituskyky.

Sivulle on koottu yleisimpiä oppilaitosten käyttämiä, ympäristötuloksia kuvaavia mittareita. Vain muutamat projektin suomalaiset partneriorganisaatiot seurasivat systemaattisesti ympäristötuloksia eikä kaikille partneriorganisaatioille yhteisiä mittareita ei voitu määritellä.


Arviointi-
alue


Mittarin nimi


Mittarin kuvausJätehuolto

 


Jätteiden määrä


Kierrätettävän jätteen määrä vuosittain


Ongelmajätteet


Ongelmajätteiden määrä vuosittain


Energia


Energian kulutus


Lämmitys- ja sähköenergian kulutus vuosittainVesihuolto

 


Vedenkulutus


Vedenkulutus vuosittain


Jäteveden määrä


Jäteveden määrä vuosittain

 

Opetus

 

 


Ympäristöopetus


Ympäristöaiheisille kursseille osallistuneiden opiskelijoiden määrä


Opettajien täydennyskoulutus


Ympäristöaiheiseen tai sitä läheisesti sivuavaan täydennyskoulutukseen osallistuneiden opettajien määrä ja osuus kaikista opettajista


Ympäristöaiheiset
 projektit


Ympäristöaiheisten projektien lukumäärä tai projektiin osallistuneen henkilöstön lukumäärä vuosittain


Ympäristö-
asioiden 
hallinta


Ympäristöasioihin liittyvät valitukset


Opiskelijoiden tai henkilöstön tekemien ympäristöaiheisten valitusten lukumäärä vuosittain

 

Palkinnot ja sertifikaatit


Riippumattoman tahon myöntämät julkiset tunnustukset tai sertifikaatit