Yhteiskunnan näkemykset (8a)

Erinomaisissa organisaatioissa mitataan henkilöstötuloksia monipuolisesti ja kattavasti ja saavutetaan niihin liittyen erinomainen suorituskyky.

Opiskelijoiden ja henkilöstön näkemykset ympäristöasioiden huomioon ottamisesta organisaation toiminnassa ovat EFQM -mallin mukaan organisaation tuloksia. Projektissa on kehitetty kyselylomakkeita (opiskelijoille ja henkilöstölle), joilla pyritään kartoittamaan kestävän kehityksen periaatteiden ja ympäristöasioiden huomioon ottamista oppilaitoksen johtamisessa, päivittäisissä toiminnoissa ja opetuksessa.

Tutustu kyselyihin englanninkielisillä verkkosivuilla