Itsearvioinnista

Itsearvioinnilla tarkoitetaan dynaamista ja jatkuvaa arviointiprosessia, josta koulutuksen järjestäjä vastaa itsenäisesti. Itsearvioinissa koulutuksen järjestäjät arvioivat omaa toimintaansa omista lähtökohdistaan ja pyrkivät edistämään toiminnan laatua ja kehittämistä.

Yleensä itsearvioinnilla pyritään edistämään ja varmistamaan organisaation omien tavoitteiden saavuttamisen ohella myös kansallisten tavoitteiden saavuttamista. Kehittämistä tuetaan myös kansallisten ja alueellisten viranomaisten käynnistämillä koulutuksen laadun parantamiseen tähtäävillä itsearviointihankkeilla. Itsearviointi voi kohdistua kaikkiin tai vain joihinkin laadun osatekijöihin.

Seuraavilla sivuilla tarkastellaan itsearvioinnin tehtäviä, malleja, etiikkaa ja erilaisia lähestymistapoja.