Vertaisarviointi – mihin se sopii ja mihin ei

Seuraavassa on eräänlainen tarkistuslista siitä, mihin tarkoituksiin vertaisarviointi sopii ja mihin ei.
Varmista listan avulla, onko vertaisarviointi oikea väline organisaation kehittämiseen.

Vertaisarvioinnin käyttökohteita:

 • Kriittisen palautteen saaminen muilta alan toimijoilta
 • Ulkopuolisen näkökulman tarjoaminen
 • Palvelujen laadun varmistaminen ja kehittämien
 • Vahvuuksien osoittaminen
 • Sidosryhmävastuun lisääminen
 • Epäselvien alueiden ja kehittämiskohteiden selvittäminen
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostoituminen ja yhteistyö
 • Ulkoisen arvion saaminen
 • Vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnetuksi tekeminen organisaation sisällä

Vertaisarviointi ei sovellu:

 • Organisaation sisäisten ristiriitojen ratkaisuun. Vertaisarviointi ei ratkaise riitoja eikä toimi osapuolten välittäjänä.
 • Organisaation maineen pönkittämiseen. Jos tulokset osoittavat, että kaikki on loistavasti, on kysytty vääriä kysymyksiä.
 • Organisaation moittimiseen. Jos tulokset osoittavat, että organisaatiossa on tehty kaikki väärin, on kysytty vääriä kysymyksiä.
 • Vastaamiseen turhiin kysymyksiin. Varmista, että arviointiin valitaan kehittymisen kannalta tärkeät laadun arviointi-alueet.
 • Salaisten asiakirjojen tuottamiseen. Kaikkien asianosaisten tulee saada käyttöönsä vertaisarvioinnin tulokset.
 • Konsultointiin. Vertaisarviointi osoittaa mahdolliset kehittämiskohteet, mutta korjaavat toimet on suunniteltava ja toteutettava itse. Jos vertaisarviointia käytetään oikein, koko organisaatio hyötyy tuloksista, jotka osoittavat organisaation vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tartu tilaisuuteen!