Suunnitelmien käytännön toteutus (Vaihe 4)

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee tiedostaa, että varsinainen työ alkaa vasta, kun vertaisarviointiraportti saadaan. Valmisteluvaiheessa (vaihe 1) laadittua kokonaissuunnitelmaa on tässä vaiheessa täsmennettävä kehittämissuunnitelmien laatimista ja toimeenpanoa varten.

 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjällä tulisi olla sisäinen seurantamenettely, joka sisältää esimerkiksi:
  • kehittämistoimien seurantaa varten tarvittavat indikaattorit ja kunkin indikaattorin tavoitetason määrittämisen
  • seurantatoimien vastuuhenkilöt ja toteutusaikataulun
  • seurantaraportin laatimisen
  • seurantakokousten järjestämisen
  • seurantatoimien käsittelyn johtoryhmän kokouksissa.
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon se, että kehittämissuunnitelmien toteuttamiseen voidaan tarvita ylimääräistä tukea ja resursseja.
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee järjestelmällisesti seurata, toteutetaanko vertaisarvioinneissa esitetyt parannustoimenpiteet ja mitkä ovat niiden vaikutukset.