Vertaisarviointikäynti (Vaihe 2)

Vertaisarviointikäynnin valmistelu edellyttää huolellista paneutumista eurooppalaisen vertaisarvioinnin oppaaseen (Peer Review Manual for VET), yleisiin ohjeisiin ja valmisteluvaiheen ohjeisiin. Seuraavassa muutamia lisäsuosituksia:

 • Koska vertaisarviointikäynnit eivät aina suju odotusten mukaisesti, vertaisarvioinnin tukihenkilön ja muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjää edustavien tulee tiedostaa, että heidän odotetaan olevan joustavia ja toimivan tilanteen mukaisesti.
  • Esimerkkejä asioista, joita voi tapahtua: vertaisarvioija sairastuu, haastateltavat (erityisesti ulkopuoliset) eivät ilmaannu paikalle, haastateltavat ovat myöhässä, aikataulu venyy, aikataulua joudutaan muuttamaan viivästysten takia jne.
 • Vertaisarviointiprosessia olisi seurattava ja tarkistettava sitä jatkuvasti seuraavanlaisten ongelmien välttämiseksi tai ratkaisemiseksi:
  • Johto ei sitoudu ja/tai osallistu.
  • Haastatteluista jäädään pois.
  • Vertaisarvioinnin tuloksille asetetaan epärealistisia odotuksia.
 • Odottamattomien muutosten vuoksi tulokset voivat poiketa ennakoiduista.
  Vertaisarviointiprosessissa olisi varmistettava, että tulokset ovat riittävän laadukkaita ja että niistä on hyötyä arvioitavalle organisaatiolle.
 • Varmista, että kaikki tarvittavat (asiayhteyden ja laadun arviointi-alueen kannalta tarpeelliset) tietolähteet ovat saatavilla vertaisarviointikäynnin aikana. Jos näin ei ole, vertaisarvioinnin tukihenkilön ja/tai ammatillisen koulutuksen järjestäjän johdon tulisi selvittää kyseiset asiat vertaisarvioijille.