Vertaisarviointiraportti (Vaihe 3)

Sen lisäksi, että perehdyt eurooppalaisen vertaisarvioinnin oppaan vertaisarviointiraporttia käsittelevään osuuteen, muista myös seuraavat suositukset:

  • Ammatillisen koulutuksen järjestäjällä tulee olla kattavat ja läpinäkyvät tiedotus- ja viestintämenettelyt arviointitulosten levittämiseen ja niiden hyödyntämiseen.
    • Esimerkiksi tulee olla selvillä, kenelle vertaisarvioinnin tuloksista tiedotetaan ja mitä kanavia käytetään tiedottamisessa.
  • Vertaisarviointiraportin toimittamisen aiotuille käyttäjille tulee olla osa vertaisarviointiprosessia.
    Ota huomioon vastaanottajien tarpeet ja toiveet (tiedon määrä ja muoto).