Vertaisarviointi - Peer Review

Vertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin muoto, joka tukee toiminnan kehittämistä sekä laadunvarmistamista ja -parantamista arvioitavissa oppilaitoksissa. Vertaisarviointi on kriteeriperusteista.

Ulkoisten asiantuntijoiden muodostama vertaisarviointiryhmä kutsutaan arvioimaan oppilaitoksen toimintojen, kuten opetuksen, koulutustarjonnan ja opetuksen tukipalveluiden laatua. Vertaisarvioijat vierailevat kohdeoppilaitoksessa arvioinnin yhteydessä.

Vertaisarvioijat ovat oppilaitoksen ulkopuolisia henkilöitä, jotka työskentelevät vastaavassa ympäristössä ja ovat arvioitavan aihepiirin asiantuntijoita ja ammattilaisia. Arvioijat ovat riippumattomia ja arvioivat vastaavalla organisaatiotasolla olevien henkilöiden toimintaa. Vertaisarvioijia nimitetään usein kriittisiksi ystäviksi.

Ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden käyttöön on kehitetty vertaisarvointiopas, joka opastaa käytännönläheisesti vertaisarvioinnin käyttöön laadunvarmistuksen viitekehyksen (CQAF) periaatteiden mukaisesti. Oppaan formatiivinen ja kehityslähtöinen lähestymistapa tukee ammatillisten oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien pyrkimyksiä edistää ammatillisen koulutuksen laatua.

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen koulutukseen(pdf)

  • ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille
  • viranomaisille kunnissa, kuntayhtymissä, opetus-ja työvoimahallinnossa
  • ammatillisen koulutuksen laadun kehittäjille,kuten laatukonsulteille
  • kasvatustieteelliseen tutkimukseen
  • ammatillisen koulutuksen kumppaneille

Vertaisarviointia on kehitetty eurooppalaisena yhteistyönä Leonardo da Vinci-projekteissa, joihin myös Opetushallitus on osallistunut

  • Peer Review in inital VET, 2005-2007
  • Peer Review Extended ja Peer Review Extended II, 2007-2009

Vertaisarvioinnin käsikirjaa on muokattu jatkokoulutuksen tarpeiden ja vaatimusten pohjalta (continuing VET). Vertaisarvioinnin käsikirja on ohessa saatavilla ammatilliseen koulutukseen englanniksi
European Peer Review Manual for VET (pdf)

Projektien tuloksiin, kokemuksiin ja kansallisiin lähestymistapoihin partnerimaissa voit tutustua englanninkielisessä julkaisussa "European Peer Review Reader, Development and expriencies 2004-2009.
European Peer Review Reader (pdf)

Eurooppalaiseen vertaisarviointiin on kehitetty projektissa "Peer Review Extended II" vertaisarvioijien koulutusohjelma, josta lyhyt versio on ohessa saatavilla suomeksi.
Vertaisarvioijien koulutusohjelma (pdf)

Projektien sivustosta saa lisätietoa vertaisarvioinnista sekä englanninkielisen oppaan ja mm. vertaisarviointiin liittyviä lomakkeita, tarkastuslistoja, suosituksia.
peer-review-education.net

Vertaisarvioinnin kehittäminen Suomessa

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin pohjalta on kehitetty kansallinen sovellutus vertaisarvioinnista. Tähän kehitystyöhön on aktiivisesti osallistunut koulutuksen järjestäjien edustajia. Eurooppalaisen vertaisarvioinnin prosessi soveltuu myös kansallisesti toteutettavan vertaisarviointiin. Sen sijaan arviointialueita ja kriteereitä on muokattu kansallisten tarpeiden pohjalta.

Vertaisarviointia on Suomessa käytetty myös välineenä projektien laadun kehittämisessä.

Oppisopimuskoulutuksen vertaisarvioinnin kansalliset arviointialueet ja -kriteerit(pdf)

Vertaisarviointikriteerit ammatilliseen peruskoulutukseen 8.9.2014 (doc)

Vertaisarvioinnin opas; Kansalliset arviointialueet ja -kriteerit näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen (Joulukuu 2010)
Näyttötutkinnon ja valmistavan koulutuksen kriteerit (pdf)

 

Verti-vertaisarvioija erityisopetuksessa