CQAF – yleinen laadunvarmistuksen ja laadunhallinnan viitekehys ja vertaisarviointi

Eurooppalainen vertaisarviointimenettely noudattaa Euroopan yleistä laadunvarmistuksen ja laadunhallinnan viitekehystä, ns. CQAF-mallia (Common Quality Assurance Framework).

Vertaisarviointi voidaan tässä viitekehyksessä nähdä uutena tapana, jolla koulutuksen järjestäjä tai oppilaitos varmistaa ja parantaa koulutuksen laatua. Se voidaan toteuttaa jatkona sisäiselle arvioinnille tai sitä voidaan käyttää ammatillisen koulutuksen laadun ulkoiseen seurantaan. Keskeisille laadun osa-alueille on myös laadittu ehdotukset laatukriteereiksi ja -indikaattoreiksi.

Laadunvarmistuksen ja laadunhallinnan viitekehys on samansuuntainen vertaisarviointimenettelyn kanssa. Sen osat muodostavat ajanmukaisissa laadunhallintamenetelmissä esiintyvän laatuympyrän.