Jatkuva laadun parantaminen vertaisarvioinnin avulla

Eurooppalainen vertaisarviointimenettely on kehitetty ammatillisten oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien vapaaehtoista arviointia varten. Se on formatiivista, ohjaavaa ja kehittävää arviointia, jossa painotetaan erityisesti laadun jatkuvaa parantamista.

Eurooppalainen vertaisarviointi tarjoaa arvokkaita parannusehdotuksia ja suosituksia ja auttaa ammatillisia oppilaitoksia ja koulutuksen järjestäjiä varmistamaan koulutuksen laatua. Eurooppalaisen vertaisarviointimenettelyn ensisijaisena kohderyhmänä ovat siis arvioinnin kohteena olevat ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja menettelyssä keskeistä on edistää jatkuvaa laadun kehittämistä.