Vertaisarvioinnin valmisteluun liittyvät tehtävät ja vastuut

Koordinoijataho

 • Yleissuunnitelma (esitietolomakkeiden pohjalta)
 • Vertaisarvioijien hakemusten arviointi
 • Vertaisarviointiryhmien muodostaminen
 • Vertaisarvioijien koulutuksen järjestäminen

Koordinaattori

 • Koordinoi ja edustaa vertaisarviointiryhmää

Yhteyshenkilö

 • Koordinoi ja edustaa koulutuksen järjestäjä

Vertaisarviointiryhmä

 • Vertaisarvioijien koulutus
 • Itsearviointiraporttiin    tutustuminen
 • Vertaisarvioijien välinen yhteydenpito (s-posti, puhelin, henkilökohtaiset tapaamiset)

Muut tehtävät

 • Sopimukset koulutuksen järjestäjän kanssa
 • Lisäaineiston pyytäminen
 • Ennakkotapaaminen koulutuksen järjestäjän kanssa (jos mahdollista)
 • Vertaisarviointikäynnin ohjelmaluonnoksen laatiminen
 • Haastatteluryhmien/ havainnointikohteiden valinta
 • Vertaisarvioijien tapaamisen järjestäminen (vertaiskäyntiä edeltävänä iltana tai aiemmin)

Koulutuksen järjestäjä

 • Itsearviointi
 • Itsearviointiraportti

Muut tehtävät

 • Vertaisarvioijien sopimukset
 • Aineiston lähettäminen (itsearviointiraportti, arvioijien pyytämä aineisto)
 • Vertaisarvioinnista tiedottaminen henkilöstölle ja muille sidosryhmille etukäteen
 • Ennakkotapaaminen arvioijien kanssa (jos mahdollista)
 • Palautteen antaminen ohjelmasta
 • Vertaisarviointikäynnin aikataulun laadinta
 • Haastatteluryhmien kutsuminen/havainnoinnin suunnittelu
 • Käynnin valmistelut (tilat, laitteet jne.)