Vertaisarviointiraportin laatimismenettely ja aikataulu

Vertaisarviointiraportti on vertaisarviointimenettelyn loppuasiakirja.

Kaikkien vertaisarviointiryhmän jäsenten tulee osallistua raportin laadintaan.

Vertaisarviointiraportin sisältö

Otsikko, sisällysluettelo (sekä tarvittaessa sanasto ja lyhenteet)
1. Kuvailulehti
2. Lyhyt ammatillisen koulutuksen järjestäjän kuvaus (n. 1 sivu)
3. Vertaisarviointimenettely
4. Laadun arviointialueiden arviot
5. Yleisarvio
6. Liitteet: esim. vertaisarviointikäynnin ohjelma, haastattelujen ja havainnoinnin periaatteet