WBL-TOI Manual

Ammatillisen koulutuksen laatua on viime vuosina kehitetty aktiivisesti eri Euroopan maissa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on merkittävässä asemassa parannettaessa ammatillisen koulutuksen laatua.

Ammatillisessa koulutuksessa on EU-ohjelmien puitteissa kehitetty lukuisia työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä. Leonardo da Vinci ohjelman ja Euroopan Sosiaalirahaston tukemana on toteutettu monia projekteja, joissa on kehitetty työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja niistä on saatu hyviä tuloksia. Vaikka tuloksista on julkaistu raportteja ja ne ovat löydettävissä monista tietokannoista, on tulosten hyödyntäminen jäänyt varsin vähäiseksi sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Komissio on vuosille 2007–2013 antamassaan Elinikäisen oppimisen ohjelmassa erityisesti kehottanut sidosryhmiä hyödyntämään ja soveltamaan hyviä käytäntöjä. Ongelmana on pidetty sitä, että toisessa organisaatiossa kehitettyjen hyvien käytäntöjen siirto on koettu haasteelliseksi. Hyvät käytännöt on koettu olevan organisaatio- ja tilannesidonnaisia.

Tämä käsikirja on kehitetty niille organisaatioille, jotka haluavat parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelua. Käsikirjan päätavoitteena on auttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, koulutuskeskuksia ja yrityksiä siirtämään toisessa organisaatiossa kehitettyjä työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä suunnittelukäytäntöjä organisaatiosta ja myös maasta toiseen kaikkialla Euroopassa.

Toivomme, että käsikirjasta on teille hyötyä - palaute on erittäin tervetullutta!

Kehittämisryhmä:

Pirjo Väyrynen, Opetushallitus ()
Leena Koski, Opetushallitus
Pirkko Achrén, Pirkanmaan ammattiopisto
Sandra D’agostino, ISFOL
Ion Hohan, SC Fiatest SRL
Stefan Humpl, 3s Research Laboratory
Manfred Polzin, MBO Raad – Netherlands Association of VET Colleges
Oana Voicu, SC Fiatest SRL

 

            Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.