Projekti palveluprosessina

Uusimman innovaatiotutkimuksen mukaan käyttäjälähtöinen innovaation siirtoprosessi perustuu siirtoprosessiin osallistuvien ja hyödynsaajien väliseen vuorovaikutukseen. On tärkeää tunnistaa,  ketkä ovat siirrettävän työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännön lopulliset käyttäjät ja  ottaa heidät mukaan alusta alkaen siirtoprosessin eri vaiheisiin. Innovaation siirtoprosessi on  kokonainen ”palvelupaketti”, mikä koostuu hyvän käytännön siirron ohella sitä tukevista palveluista ja asian markkinoinnista henkilöille, jotka ovat myös vastuussa siirtoprosessin onnistumisen varmistamisesta.

Projektin nimi
Näkyvät asiat 
Asiakkaan toiminnan vaiheet 
Asiakaspalvelutilanteen vaiheet
(asiakkaalle näkyvä)
 
Asiakaspalautetilanteen vaiheet
(näkymätön)
 
Tukipalvelu 

Siirrettävän palvelun nimi 
Palvelun asiakas 
Palvelun tiivis kuvaus 
Millaisia palvelukokonaisuuksia
asiakkaalle tarjotaan
 
Palvelun tuotokset 
Hyödyt:ArvoTunteet

Lauri Tuomi, 2010