Miten muutosprosessia johdetaan?

Organisaatiossa voidaan aloittaa innovaation siirtoprosessi tunnistamalla työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämistarpeita tai etsimällä organisaation ulkopuolelta innovaatiota, joka voisi vastata sen tarpeisiin. Tällöin prosessin johtaminen tarkoittaa kaikkia onnistuneen muutosprosessin tehokkuuden ja laadun varmistamisen edellyttämiä toimia. Muutoksen johtaminen on järjestelmällinen tapa käsitellä muutosta sekä organisaatio- että yksilötasolla. Muutoksen johtaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja tilanneherkkää toteutusta sekä ennen kaikkea muutosten vaikutuspiirissä olevien henkilöiden kuulemista ja osallistumista. Muutoksiin pakottaminen aiheuttaa yleensä ongelmia. Muutosten tulee olla realistisia, mitattavia ja saavutettavissa
olevia. Yksi muutoksen läpiviennin keskeisiä menestystekijöitä koulutusorganisaatiossa on pedagoginen johtajuus.

  • Prosessin johtaminen tarkoittaa kaikkia onnistuneen muutosprosessin tehokkuuden ja laadun varmistamisen edellyttämiä toimia.
  • Muutosjohtaminen on järjestelmällinen tapa käsitellä muutosta sekä organisaatio- että yksilötasolla. Muutosjohtaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja tilanneherkkää toteutusta sekä ennen kaikkea muutosten vaikutuspiirissä olevien henkilöiden kuulemista ja osallistumista.