Menetelmiä ja työvälineitä työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirron tukemiseen

Tämä luku sisältää joitakin esimerkkejä menetelmistä ja työvälineistä, joilla voidaan tukea innovaation siirtoprosessia. Tässä esitellyt menetelmät ja työvälineet ovat: SWOT -analyysi, Mind Map (käsitekartta), vertaisarviointi, mentorointi, toimintasuunnitelma ja työvälineet prosessin suunnitteluun. Mentorointia käytettiin välineenä tämän käsikirjan pilotointivaiheessa ja siitä syystä sitä on käsitelty tässä muita työvälineitä laajemmin. Ulkoinen ja sisäinen auditointi sekä itsearviointi ovat esimerkkejä muista työvälineistä, joita voidaan käyttää tunnistettaessa muutostarpeita. Benchmarking-menetelmää voidaan käyttää hyvien työpaikalla tapahtuvan oppimisen löytämiseen.