Esimerkki mentoroinnin käytöstä työpaikalla tapahtuvan oppimisen siirtoprosessin tukemisessa

TOI-prosessin tukeminen mentoroinnin avulla

Valmistautuminen TOI-prosessiin:

  • muutostarpeen analysointi (SWOT), hyvien käytäntöjen kartoitus (benchmarking, web, tietokannat jne.) sekä päätös ja konkreettinen suunnitelmaluonnos.

Mentorin valmistautuminen mentorointiin: 

  1. Osallistuminen mentorointikoulutukseen
  2. Alustava sopiminen koulutuksen järjestäjän kanssa (mitä, milloin, missä, osallistujat, yhteyshenkilö)
  3. hjeiden ja sopimuksen laadinta ja toimittaminen koulutuksen järjestäjälle ja yhteyshenkilöille
  4. Suunnitelman viimeistely koulutuksen järjestäjän kanssa, mentoroinnin ja mentorin roolin selvittäminen, yhteisesti sovittava tavoite/tulos sekä esitehtävän postittaminen (email):
    Osallistujien odotukset mentorille

 

Mentorointijakso
 1. päivä 2. päivä  3. päivä4. päivä 5. päivä
Mentorin toiminta
■ tutustuminen ja
luottamuksellisen
ilmapiirin luominen,
■ mentorointiviikosta
sopiminen, kertaus
ja pelisäännöt
■ Manuaalin esittely
■ hyvän käytännön
esittely
■ T1n purku
■ hyvän käytännön
työstäminen miellekartan
(ks. liite 5) avulla
■ Mentori tukee ja helpottaa
prosessia ohjaamalla ja
tekemällä avoimia kysymyksiä
■ T2n purku: listataan
tuotetut mahdollisuudet
ja arvioidaan ne eri
näkökulmista ➔ kirjataan arviointi fläpille
■ T3n purku, arvokeskustelu,
riskianalyysi (ks. liite 8)
■ fokusointi
■ vaiheiden luonnostelu
■ T4n purku
■ Toimintasuunnitelman
viimeistely, aikataulutus ja
dokumentointi
Hyvän käytännön siirtoprosessi (tehtävä osallistujille)
annetaan mietittäväksi seuraavaa päivää varten
T1: Mitkä ovat hyvän käytännön
tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet
organisaatiolle
T2: Missä eri muodoissa meillä on mahdollisuus ottaa hyvä käytäntö käyttöönT3: Laita arvioidut
mahdollisuudet
tärkeysjärjestykseen
ja perustele
T4: Mitä haasteita jalkauttaminen
tuo ja miten niitä ratkotaan?
 
Siirtoprosessin vaiheet
Hyvän käytännön analysointiHyvän käytännön puhdistaminen ja
”peruselementtien” paljastaminen
Alustava suunnitelma
hyvän käytännön istuttamisesta
omaan organisaatioon
Toiminta-
suunnitelma-
luonnos
Dokumentoitu
toimintasuunnitelma,
jatkosuunnitelma;
arviointi, muuta?