Toimintasuunnitelma ja sen seuranta

Suunnitteluvaiheen lopuksi laaditaan usein kirjallinen suunnitelma, jotta kaikki toteutukseen osallistuvat saavat yhteisen käsityksen työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvän käytännön siirtoprosessin suunnittelusta, toteutuksesta ja perusteista. Suunnitelmaa käytetään tällöin myös toteutuksen seurannassa.

Taulukko 7 sisältää esimerkin toimintasuunnitelmasta, jota voidaan käyttää hyvien työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytäntöjen siirron suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin sekä palaute- ja muutosprosessien eri vaiheissa.

Taulukko 7. Esimerkki toimintasuunnitelmasta.

AsiaToimenpide AikatauluVastuuhenkilöTila