Vertaisarviointi

Vertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin muoto, joka tukee laadun varmistamista ja kehittämistä arvioinnin kohteena olevassa koulutusorganisaatiossa. Ulkoisten asiantuntijoiden muodostama vertaisarviointiryhmä kutsutaan arvioimaan organisaation toimintojen – kuten opetuksen, eri osastojen tai koko organisaation koulutustarjonnan – laatua. Vertaisarvioijat vierailevat kohdeorganisaatiossa sitä arvioidessaan.

Tärkeä näkökulma vertaisarvioinnissa on järjestelmällisesti toteutettu toinen toisiltaan oppiminen ja verkostoituminen muiden vastaavien organisaatioiden kanssa, mutta myös koulutusorganisaatioiden ja yritysten välillä samoin kuin muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Vertaisarvioinnin avulla saadaan esiin vahvuuksia, parantamisalueita ja hyviä käytäntöjä. Se voi käynnistää työpaikalla tapahtuvan oppimisen parantamisen ja myös auttaa tunnistamaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä.

Hyvä vertaisarviointiryhmä koostuu henkilöistä, jotka toimivat samalla tasolla tai vastaavien tehtävien parissa kuin arvioinnin kohteena olevat henkilöt ja joilla on erilaista toisiaan täydentävää asiantuntemusta. Vertaisarvioija on henkilö, joka työskentelee vastaavassa ympäristössä (ja/tai oppilaitoksessa). Vertaisarvioija on arvioinnin kohteena olevasta toiminnasta riippumaton ja ulkopuolinen henkilö, joka on arvioitavan aihepiirin asiantuntija ja ammattilainen.

Kuviossa 4 esitellään eurooppalaisen vertaisarvioinnin neljä vaihetta. Lisätietoja vertaisarvioinnista on saatavilla eurooppalaisen vertaisarvioinnin käsikirjasta (Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen 2007, 8).

Kuvio 4. Eurooppalaisen vertaisarvioinnin neljä vaihetta.