Esimerkki oppivan organisaation laadunhallinnan työvälineistä otettaessa käyttöön hyvää työssä oppimisen käytäntöä

Esimerkki sisältää erilaisia laadunvarmistuksen välineitä. Organisaation on tärkeää päättää, ketkä ovat kunkin tavoitteen saavuttamisesta vastuussa olevat henkilöt.

NumeroLaadunvarmistusmenetelmän nimiVastuuhenkilö
 Suuniteluvaihe
1.Lista työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvän innovaatioprosessin operatiivisista edellytyksistä 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 2. Lista panoksiin liittyvistä mitattavista tavoitteista
3. Lista pääprosesseista, jotka sisältyvät prosessikarttaan
4. Sisäisen auditoinnin (itsearvioinnin suunnitelma)
Toteutus- ja arviointivaihe
5. Lopulliset saavutetut työpaikalla tapahtumisen oppimisen innovaation
siirtoon liittyvät tulokset suhteessa:
■■ asetettuihin tavoitteisiin
■■ Vertailu niihin koulutuksen järjestäjiin, joilla on erinomaisesti
järjestetyt työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintatavat ja
näiden avulla saavutetut tulokset.
6. Palautekyselyt työpaikalla tapahtuvan oppimisen innovaation
siirtoprosessin laadusta:
■■ Mentoreille
■■ Opiskelijoille
■■ Opiskelijoiden työnantajille
■■ Oppilaitoksen henkilöstölle
7. Lista sisäisissä auditoinneissa tai arvioinneissa havaituista poikkeamista
8. Laadunhallintajärjestelmään sisältyvät menetelmät:
■■ Sisäinen auditointi
■■ Poikkeamien hallinta
■■ Korjaavat toimenpiteet
■■ Ehkäisevät toimenpiteet
9. Kehittämissuunnitelmat
10. Benchmarking-suunnitelma
11. Lista mitattavissa olevista tuotoksista