Työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoprosessin suunnittelu

Tässä luvussa annetaan käytännön ohjeita työpaikalla tapahtuvan oppimisen innovaatioiden siirtoprosessin suunnitteluun ja tarkastellaan vaihe vaiheelta yhtä esimerkkitapausta, joka voi kannustaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen parempien käytäntöjen tarkasteluun ja muutoksiin.

Aluksi luodaan yleiskatsaus koko työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoprosessiin ja selvitetään onnistuneen muutoksen edellytyksiä organisaatiossa. Muissa alaluvuissa käsitellään oppivien organisaatioiden ominaisuuksia ja kuvataan mahdollisten siirrettävissä olevien hyvien käytäntöjen tunnistamisen kriteereitä, joita voidaan hyödyntää myös organisaation itsearvioinnissa. Seuraavaksi tarkastellaan eräitä siirtoprosessin valmisteluun ja sen käynnistämistä koskevaan päätöksentekoon liittyviä keskeisiä kysymyksiä. Tältä pohjalta laaditaan konkreettinen suunnitelma työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien suunnittelukäytäntöjen siirtämiseksi organisaatiosta toiseen.

Esimerkki
Oppilaitos S ja yritys E solmivat sopimuksen ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien työssäoppimisen järjestämisestä. Yritys lupautuu tarjoamaan vuosittain työssäoppimispaikan vähintään kymmenelle opiskelijalle. Oppilaitoksessa haastatellaan jokaista opiskelijaa ennen työssäoppimisjaksoa. Sekä yrityksessä että oppilaitoksessa kerätään opiskelijapalautetta työssäoppimisjakson päätteeksi. Opiskelijapalautteen perusteella oppilaitoksen opettajat havaitsevat, että opiskelijoiden ohjaamiseen ei ole panostettu riittävästi. Työssäoppimisen ohjausta päätetään kehittää ja löytää sitä varten hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin siirtää omaan organisaatioon.