Laatukulttuuri

”Quality Culture (Q-KULT)” on työväline, jonka avulla ammatilliset oppilaitokset voivat arvioida organisaatiokulttuuriaan. Työväline on kehitetty Leonardo da Vinci -hankkeessa, johon osallistui kuusi partneria viidestä Euroopan maasta. Työvälineen kehittämisen perustana on ollut oletus, että jokaisella oppilaitoksella on oma erityinen kulttuurinsa, jonka erityispiirteitä voidaan arvioida ja joka liittyy (mahdollisesti määrittelemättömällä tavalla) oppilaitoksen laadunhallintajärjestelmään. Kuusi koulutuksen järjestäjää on pilotoinut työvälinettä Suomessa ja tämän pohjalta on muokattu alkuperäistä Q-KULT-työvälinettä ja siihen liittyvää ohjeistusta. Q-KULT-työvälineen kehittäminen on toteutettu osana laadunhallinnan yhteyspisteen projektia 2016, jonka tavoitteena on ollut tukea ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittämistä reformin suuntaisesti.

Keskeinen kysymys on, miten tietynlainen oppilaitoksen organisaatiokulttuuri vaikuttaa laadunhallintajärjestelmän toteutukseen ja/tai sen edelleen kehittämiseen. Oppilaitoksen laadunhallintajärjestelmä voi hyötyä oppilaitoksen kulttuurista, mutta kulttuuri voi myös rajoittaa laadunhallintajärjestelmän käyttöä. Siksi on hyödyllistä tietää, minkälainen organisaatiokulttuuri on omassa oppilaitoksessa.

Opas kuvaa, miten Q-KULT-työvälinettä voidaan käyttää oppilaitoksissa. Opas sisältää Q-KULT-työvälineeseen liittyvän analyysilomakkeen.

Q-KULT-työvälineen ja oppaan löydät täältä suomeksi ja täältä ruotsiksi.

Q-KULT esitteet:

Q-KULT mainos- ja ohjevideot: