Ohjeita koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä
erilaisilla ohjeistuksilla.

Ajankohtaista

Koulujen järjestyssäännöt kaipaavat tarkennusta

Opetushallitus on laatinut ohjeen tukemaan koulujen järjestyssääntöjen laatimista. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.