Ohjeita koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä
erilaisilla ohjeistuksilla.

Ohje Merenkulkualan perustutkinnon tai sen osan suorittamisen todistuksessa mainittavista ammatinharjoittamisen erityissäännöksistä

Opetushallitus on antanut ohjeen 27.5.2013 nro 1/012/2013 Ammatinharjoittamisesta johtuvien erityissäännösten mainitsemisesta Merenkulkualan perustutkinnon tai sen osan suorittamisesta annettavassa todistuksessa (pdf). Opetushallituksen ohje 27.5.2013 nro 1/012/2013 on voimassa 28.5.2013 alkaen toistaiseksi.

Ohje on ladattavissa myös Ammattikoulutuksen järjestäminen -sivulta.

Lisätietoja:
Markku Karkama, 029 533 1363, markku.karkama[at]oph.fi
ja Timo Repo, 029 533 1183, timo.repo[at]oph.fi

Ohje 27.5.2013 nro 1/012/2013 (pdf)

Voimassa 28.5.2013 alkaen toistaiseksi