Ohjeita koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä
erilaisilla ohjeistuksilla.

Opetustoimen turvallisuusopas on ilmestynyt

Opetushallitus on julkaissut Opetustoimen turvallisuusoppaan. Tämä verkkoaineisto tarjoaa konkreettisia malleja mm. kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.

Oppaan laatimisesta on vastannut Opetushallituksen asettama työryhmä, jossa edustettuina oluvat seuraavat tahot: Kuntaliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Opetushallitus, Pelastusopisto, Poliisihallitus, Suomen Ammatilliset Rehtorit ry ja Suomen Rehtorit ry. Asiantuntija-apua työryhmä sai myös Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Tuusulan ja Mäntsälän kunnista.

Opetustoimen turvallisuusopas