Ohjeita koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä
erilaisilla ohjeistuksilla.

Tiedote Alkoholijuomien aistinvarainen arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Opetushallituksen tiedotteessa 9.2.2012 T 33/2012 annetaan ammatillisille oppilaitoksille ohjeet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan opetukseen liittyvästä alkoholijuomien aistinvaraisesta arvioinnista koskien alaikäisiä opiskelijoita. Oppilaitosten ja opettajien on otettava ohjeistus huomioon alan opetusta järjestäessään. Opetushallitus on valmistellut ohjeet yhdessä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa.

Tiedote 9.2.2012 T 33/2012 (pdf)