Hakulomakkeisto

Hakulomakkeiston tarkoituksena on yhtenäistää perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttamista. Lomakkeiston käyttöönotto antaa kunnille ja palveluntuottajille yhteiset työkalut ja yhtenäistää valtakunnallista toimintaa. Hakulomakkeiston lomakkeista käytetään niitä, joista on toiminnan järjestämisen kannalta hyötyä.

Ennen lomakkeiston käyttöön ottamista on tutustuttava huolellisesti lomakkeiston ohjeisiin (pdf).

Hakulomakkeisto sisältää seuraavat lomakkeet:

Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisesta (pdf)
Esitietolomake aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjälle (pdf)
Vahvistus osallistumisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan (pdf)
Päätös aamu- ja iltapäivätoiminnan paikasta, yksilöpäätös (pdf)
Päätös aamu- ja iltapäivätoiminnan paikoista, yhteispäätös (pdf)
Päätöksen oikaisuvaatimus (pdf)

Kunnat ja palveluntuottajat esitäyttävät mm. lomakkeiden kunta-, toimintapaikka-, toimintamuoto-, vuosiluku-, päivämäärä-, kellonaika- ja maksuosiot. Esitäytetyt lomakkeet tulostetaan ja monistetaan.