Kuljettajien ammattipätevyys

Ammattipätevyysdirektiivi harmonisoi EU:n jäsenmaiden maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistason. Perustason ammattipätevyys hankitaan aina määrämuotoisella koulutuksella.

Kansallinen toimivaltainen viranomainen hyväksyy perustason ammattipätevyyskoulutusta sekä jatkokoulutusta antavat koulutuskeskukset. Toimivaltaisia viranomaisia on kaksi, Opetusministeriö ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, joiden toimivallat on lainsäädännössä jaettu siten, että Opetusministeriö (ja sen valtuuttamana Opetushallitus) hallinnoi koulutuksenjärjestämisluvan alaisia koulutuksen järjestäjiä ja Trafi muita ko. koulutusta antavia tahoja.

Opetushallituksen ohjauksen tarkoituksena on tukea koulutuksen järjestäjiä täyttämään lainsäädännön velvoitteet. Opetushallitus järjestää tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia sekä julkaisee tiedotteita internet sivullaan. Valvonnan tarkoituksena on todeta toiminnan lainsäädännön mukaisuus ja tarvittaessa tehdä toimenpiteitä poikkeamia havaittaessa. Valvontakäyntejä hyväksyttyihin koulutuskeskuksiin tullaan tekemään etukäteissuunnitelman mukaan sekä pistokoeluonteisesti.