Järjestämislupa

Perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi voidaan hyväksyä koulutuksen järjestäjä, jolla on opetusministeriön ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla myöntämä lupa ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Opetusministeriö päättää koulutuskeskukseksi hyväksymisestä ammatillisen koulutuksen järjestämislupapäätöksen yhteydessä.

Edellä mainittuihin ammatillisiin perustutkintoihin ja ammattitutkintoihin johtavaa tai valmistavaa koulutusta ei voi 1.1.2008 alkaen järjestää ilman ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa ja/tai ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupaa ja siihen liittyvää perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväksymistä.

Opetusministeriö on hyväksynyt 45 koulutuksen järjestäjää perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi päätöksellään joulukuussa 2007. Vain hyväksytty koulutuskeskus on oikeutettu järjestämään ammattipätevyyskoulutusta. Perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväksytty koulutuksen järjestäjä saa järjestää myös jatkokoulutusta sen jälkeen, kun Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on hyväksynyt jatkokoulutuksessa noudatettavan koulutusohjelman.