Kuljettajakoulutuksen tutkinnot ja todistukset

Tutkinnot

Tutkinnot, joita kuljettajien ammattipätevyyssäädökset koskevat ja niihin liittyvät Opetushallituksen yhteyshenkilöt

Timo Repo, Arto Pekkala ja Jaana Villikka-Storm

Tekniikan ja liikenteen ala

 • logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma/osaamisala (autonkuljettaja, yhdistelmä-ajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja)
 • logistiikan perustutkinto, lentoasemapalvelujen koulutusohjelma /osaamisala (lentoasemahuoltaja)
 • kuljetusalan ammattitutkinto
 • lentoasemapalvelujen ammattitutkinto
 • linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
 • yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
 • rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala (maarakennuskoneenkuljettaja)
 • maarakennusalan ammattitutkinto, liikennealueiden ylläpidon osaamisala
 • maanrakennusalan ammattitutkinto, infra-alan kuljetusten osaamisala
 • puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto
 • ympäristöhuollon ammattitutkinto, jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljettamisen osaamisala

Luonnonvara- ja ympäristöala

 • metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala (metsäkoneenkuljettaja)
 • metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

Kulttuuriala

 • tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto, kirjastoautopalvelujen osaamisala

Todistukset

Opetushallituksen määräys tutkintotodistuksista

Opetushallitus on hyväksynyt määräyksellä 7.1.2009 nro 2/011/2009 todistuksen ammatillisesta kuljettajakoulutuksesta 3.11.2008 alkaen toistaiseksi käytettäväksi.

Todistus on hyväksymisasiakirja perustason ammattipätevyyskoulutuksen aloittamisesta.

Todistus ammatillisesta kuljettajakoulutuksesta, määräys (pdf)
Todistusmalli (rtf)

Lisätietoja: yli-insinööri Timo Repo, 029 533 1183