Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Seksuaalinen häirintä rikkoo tätä perusoikeutta ja voi aiheuttaa monia kielteisiä seurauksia erityisesti lasten ja nuorten kehitykselle. Seksuaalista häirintää esiintyy yhteiskunnan eri osa-alueilla, myös kouluissa. Seksuaalista häirintää tulee ehkäistä ennalta ja ilmeneviin häirintätapauksiin tulee aina puuttua.

Tämä opas on tarkoitettu ensisijaisesti perusopetuksen koulujen ja toisen asteen oppilaitosten työn tueksi. Oppaaseen sisältyviä ohjeita voidaan soveltaa laajemminkin ottaen kuitenkin huomioon lasten ja nuorten ikä sekä kehitysvaiheen edellyttämä ohjauksen tarve. Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota myös erilaisiin oppimisympäristöihin, kuten työssä oppimiseen, ja koulutusalakohtaisiin erityispiirteisiin.

Tässä oppaassa perusopetuksen oppilaasta ja toisen asteen opiskelijasta käytetään pääsääntöisesti yhteistä käsitettä opiskelija, kouluista ja oppilaitoksista ilmaisua oppilaitos ja opetuksen ja koulutuksen järjestäjästä termiä koulutuksen järjestäjä. Asiayhteyden niin edellyttäessä, käytetään tekstissä kunkin opetuksen tai koulutuksen järjestämismuodon mukaista käsitteistöä.

Esittelymateriaali: