Hyvän ohjauksen kriteerit

Hyvän ohjauksen kriteerit on laadittu perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjauksen laadun kehittämistä ja varmistamista varten. Kriteerit on suositus, jota on tarkoitettu käytettäväksi osana paikallista tai koulutuksen järjestäjäkohtaista laatu- ja arviointijärjestelmää. Niiden tavoitteena on tukea ohjauksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä varmistaa lasten ja nuorten laadukkaan ohjauksen saatavuus asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. Kriteerien avulla turvataan eri puolella Suomea oppilaille ja opiskelijoille tarjolla olevien ohjauspalvelujen tasapuolisuus, laatu ja saatavuus.

Opetushallitus suosittelee, että opetuksen/koulutuksen järjestäjät ottavat hyvän ohjauksen kriteerit käyttöön lukuvuoden 2014–2015 aikana. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 2011–2016 edellytettiin, että perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen laaditaan hyvän oppilaan ja opinto-ohjauksen kriteerit niin, että ne voidaan ottaa käyttöön syyslukukaudella 2014.

Lisätietoja

opetusneuvos Aija Rinkinen, puh. 029 533 1248,