Lukiokoulutuksen järjestäminen

Näiltä sivuilta löytyy tietoa suunnitelmista ja toimintaohjelmista, jotka on velvoitettu tai suositeltu laadittavaksi.

Tupakkalain muutokset oppilaitoksen näkökulmasta (Ohje 16/2010, 14.12.2010, pdf)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjeistaa oppilaitoksia sekä tupakkalakia (693/1976) valvovia kuntien viranomaisia 1.10.2010 voimaan tulleesta tupakkalain muutoksesta (698/2010). Lakimuutokseen sisältyy säännöksiä, jotka oppilaitosten on otettava toiminnassaan huomioon. Valvira on valmistellut ohjeen yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

 

Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki

Koepankki sisältää koetehtävät, kokeiden arviointiohjeet sekä yleiset ohjeet kokeiden järjestämisestä. Koepankista saatavat kokeet ovat lukioille maksuttomia.