Muut tutkintoihin liittyvät säädökset

Eläinten lopetukseen liittyvät ammattitaitovaatimukset

Euroopan neuvosto on antanut asetuksen eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä. Lopetusasetuksessa säädetään muun muassa eläinten lopetuksia ja teurastuksia tekevien henkilöiden ammattitaitovaatimuksista ja kelpoisuustodistuksista. Asetuksen 21 artikla edellyttää, että tieto kelpoisuustodistuksen edellyttämän koulutuksen järjestäjistä on oltava julkisesti saatavilla.

Tuotantoeläinten lopetukseen liittyvät tutkinnot

Tuotantoeläinten lopetukseen liittyvät ammattitaitovaatimukset sisältyvät lihanjalostajan ammattitutkintoon (tutkinnon osa Teurastus) ja lihateollisuuden ammattitutkintoon (tutkinnon osat Punaisen lihan teurastaminen ja Siipikarjan teurastaminen).

Porojen lopettamisen ammattitaitovaatimukset sisältyvät porotalouden ammattitutkintoon (tutkinnon osa Poron laitosteurastus) ja luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon (tutkinnon osa Poronlihan jatkojalostus).

Maatalousalan perustutkinnossa turkistalouden osaamisalalla on ammattitaitovaatimuksena turkiseläinten lopettaminen (tutkinnon osa Turkiseläinten nahkonta).

Tutkinnosta voi suorittaa tutkinnon osan, tutkinnon osia tai koko tutkinnon.

Eläinten lopetukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan. Koulutuksen järjestäjät järjestävät tutkintokoulutusta, arvioivat opiskelijan osaamista näytössä yhdessä työelämän edustajan kanssa, päättävät tutkinnon osan arvosanasta yhdessä työelämän edustajan kanssa ja antavat todistukset tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisesta.

Lisätietoja tuotantoeläinten lopettamisesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä