Oppilaitoksen tilat ja rakentaminen

Oppilaitosrakentaminen on uusien haasteiden edessä, sillä käsitys oppimisesta ja opetustyön luonteesta on muuttunut. Uudet teemakeskeiset työskentelytavat ja opetusmenetelmät edellyttävät oppilaitoksien fyysiseltä ympäristöltä ja tiloilta uudistumista. Jatkuvasti kehittyvä teknologia asettaa myös omat haasteensa toimitiloille. Pedagogiset ja hallinnolliset muutokset sekä rakentamisen normiohjauksesta luopuminen ovat asettaneet oppilaitosten ylläpitäjille entistä enemmän vastuuta uusia tiloja rakennettaessa ja vanhoja peruskorjattaessa.

Opetushallitus kehittää oppilaitosten suunnittelua ja rakentamista tukemalla ja järjestämällä alaan liittyviä tutkimushankkeita, tuottamalla ohje- ja opasjulkaisuja, antamalla neuvontaa sekä järjestämällä koulutusta.

Lisätietoja:

Yliarkkitehti Reino Tapaninen
puh. 029 533 1209

Insinööri Heli Anttalainen
puh. 029 533 1041

 

Oppimaisema

Oppimaisema.fi-palvelu tarjoaa tietoa oppimisympäristöjen kehittämistoiminnasta. Sen avulla voi myös esitellä omaa kehittämisprojektia ja verkostoitua muiden kehittäjien kanssa.