Perusopetuksen järjestäminen

Tästä osiosta löytyy Opetushallituksen antamia ohjeita ja suosituksia, jotka liittyvät perusopetuksen järjestämiseen.

Tietoa tuen järjestämisestä -otsikon alta löytyvät mallilomakkeet perusopetuksen pedagogista arviota ja pedagogista selvitystä varten sekä mallilomakkeet perusopetuksen oppimissuunnitelmaa ja HOJKSia varten. Siellä on myös tietoa pidennetystä oppivelvollisuudesta.