Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe

Opetushallitus päätti 4.5.2015 aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Opetushallituksen määräys 19/011/2015). Näihin perusteisiin sisältyvät myös aikuisten perusopetuksen alkuvaihetta koskevat määräykset.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusta varten ei ole määritelty omaa erillistä tuntijakoa eikä opintojen laajuutta. Alkuvaiheen täytyy antaa opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hänellä on mahdollisuus jatkaa opintojaan varsinaisessa aikuisten perusopetuksessa. Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa, mikä on perusopetuksen alkuvaiheen opetustarjonta. Alkuvaiheen opintoja varten kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Tälle sivulle on koottu artikkeleita, joiden tarkoituksena on tukea rehtoreita, opinto-ohjaajia ja opettajia, jotka vastaavat aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen käytännön toteutuksesta.