Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe

Opetushallitus päätti 12.6.2017 aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Opetushallituksen määräys OPH-1280-2017). Näihin perusteisiin sisältyvät myös aikuisten perusopetuksen alkuvaihetta koskevat määräykset.

Alkuvaiheen täytyy antaa opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hänellä on mahdollisuus jatkaa opintojaan aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa. Alkuvaiheen opintoja varten kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Tälle sivulle on koottu artikkeleita, joiden tarkoituksena on tukea rehtoreita, opinto-ohjaajia ja opettajia, jotka vastaavat aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen käytännön toteutuksesta.