Perusopetuksen oppilaan arviointi

Perusopetuksen arviointi

Vuoden 2014 opetussuunitelman perusteita avaavia arvioinnin tukimateriaaleja julkaistaan Edu.fissä sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Oppiainekohtaiset päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaalit on jo julkaistu Edu.fissä OPS2016-tukimateriaaleissa.

Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden mukaisia linjauksia ja periaatteita löytyy Edu.fistä sivulta Perusopetuksen oppilaan arvionti.