Tietoa tuen järjestämisestä

Perusopetuslaki (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallituksen määräys 51/011/2010) ovat muuttuneet oppimisen ja koulunkäynnin tuen osalta 1.1.2011. Tälle sivulle on koottu Opetushallituksen ohjeistusta ja tukiaineistoa kolmiportaisen tuen toteuttamiseksi. Artikkelien tarkoituksena on tukea rehtoreita, opettajia ja muita asiantuntijoita, jotka vastaavat tuen käytännön toteutuksesta.