Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Tieto- ja viestintäteknologia on osa koulujen arkipäivää. Opas tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa on laadittu erityisesti perusopetusta varten, mutta sitä voidaan soveltaa myös lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa ottaen kuitenkin huomioon opiskelijoiden ikä ja ohjauksen tarve. Oppaassa on keskitytty erityisesti oikeudellisiin seikkoihin.

Tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hallinta ovat tärkeitä tulevaisuustaitoja. Laitteiden käytön harjoittelu on opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Laitteiden ja ohjelmistojen käyttö koulussa ei ole itseisarvo, vaan niillä voidaan toteuttaa opetussuunnitelman ja oppimisen tavoitteita. Hyvällä etukäteissuunnittelulla ja seurannalla kouluissa laitteita on mahdollista käyttää pedagogisten tavoitteiden saavuttamiseen. Koululla on tärkeä rooli myös mediataitojen ja tietosuojakysymysten opettamisessa.

Lomakepohjat

Materiaaleja