Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksissa

Tasa-arvolain mukaan oppilaitosten tulee laatia toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma eli toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu tukee osaltaan opetuksen ja työyhteisön kehittämistä. Lisäksi jokaisella työnantajalla, jolla on vähintään 30 hengen työpaikka, tulee olla myös henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma.

Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoite koskee kaikkia oppilaitoksia eli peruskouluja, lukiota, ammatillisia oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja korkeakouluja sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Myös yksityiset, koulutusta järjestävät tahot kuuluvat säännöksen piiriin. Tasa-arvosuunnitelma on perusteltua laatia myös niille esiopetusryhmille, jotka eivät toimi kouluissa.

Nämä sivut tukevat oppilaitoksia toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laadinnassa, päivittämisessä ja uusimisessa.

Opetushallituksen oppaassa Tasa-arvotyö on taitolaji (2015) on runsaasti ehdotuksia ja käytännön esimerkkejä siitä, miten suunnitelmallista tasa-arvotyötä tehdään ja miten toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma laaditaan.

Yhdenvertaisuuden edistäminen oppilaitoksissa

Yhdenvertaisuuslain 6 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Apua yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan saa sivuilta www.yhdenvertaisuus.fi ja Koulu vailla vertaa! -opas (maailmankoulu.fi).

Suunnitelmat ajoissa valmiiksi

Oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma voivat olla samassa asiakirjassa ja ne voivat sisältyä opetussuunnitelmaan. Kumpikin suunnitelma tulee olla laadittuna 1.1.2017 mennessä.