Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -mallilomake ja ohjeistus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle (varhaiskasvatuslaki 7 A § 580/2015) yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa. Tarvittaessa se toimii myös kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä. Mikäli lapsi on esiopetuksen lisäksi muussa varhaiskasvatuksessa, voidaan siihen liittyvät tavoitteet ja huomioitavat asiat kirjata esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Mikäli lapselle ei laadita esiopetuksen oppimissuunnitelmaa, voidaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa ottaa huomioon esiopetuksen tavoitteet ja tarpeet.

Tukimateriaali lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista varten sisältää mallilomakkeen, ohjeistuksen, kuvan ja videon näiden käytöstä lapsen vasu -prosessissa. Aluksi kannattaa tutustua lomakkeisiin ja sen jälkeen katsoa opasvideo. Mallilomake sisältää ne asiat, jotka varhaiskasvatussuunnitelman perusteet normina edellyttävät. Näiden norminmukaisten kohtien lisäksi lomakkeeseen on lisätty muita tietoja sisältäviä kohtia, jotka ovat lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisen kannalta hyödyllisiä. Mallilomakkeen osiot on suunniteltu siten, että niiden harmaalla merkityille alueille voidaan kirjoittaa. Osiot suurenevat kirjoitettaessa.

Varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat käyttää myös itse suunnittelemiaan lomakepohjiaan. Niiden tulee kuitenkin sisältää kaikki varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden määräämät asiat. Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi käyttää Opetushallituksen laatimia mallilomakkeita myös oman lomakesuunnittelunsa pohjana.

Lapsen vasun laadinnan kokonaisprosessin kuva
Klikkaa kuva suuremmaksi