Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

KokitTässä osiossa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin ja tarkistettavien tutkintojen perusteiden valmisteluun. Osiot on jaoteltu kouluasteittain.

Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet.

Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen. Opetushallitus seuraa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden toiminnallisia vaikutuksia pääasiassa koulutuksen arvioinnin yhteydessä.

Kaikki Opetushallituksen antamat perusteet on toimitettu asianomaisille sidosryhmille ja lisäkappaleita voi tilata Verkkokaupasta. Lisäksi perusteet voi tulostaa näiltä sivuilta.

15.5.2017 koulutustilaisuuden tallenteet

Opetushallitus järjesti 15.5.2017 koulutustilaisuuden uusien aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöön oton tukemiseksi. Uusien perusteiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.1.2018. Koulutustilaisuudessa esiteltiin aikuisten perusopetuksen uutta rakennetta ja sen mukanaan tuomia muutoksia opetussuunnitelman perusteisiin, uusien oppimateriaalien tuotantoa sekä ePerusteita. Tallenteet esityksistä ovat katsottavissa tämän sivun kautta. Iltapäivän työpajoissa keskusteltiin S2-opetuksesta, ohjauksesta ja opintojen henkilökohtaistamisesta sekä opetuksen järjestämisen hallinnollisista kysymyksistä. Työpajojen diaesitykset ovat luettavissa tältä sivulta.

Päivän diaesitykset

 

Linkkejä

ePerusteet