Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

KokitTässä osiossa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin ja tarkistettavien tutkintojen perusteiden valmisteluun. Osiot on jaoteltu kouluasteittain.

Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet.

Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen. Opetushallitus seuraa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden toiminnallisia vaikutuksia pääasiassa koulutuksen arvioinnin yhteydessä.

Kaikki Opetushallituksen antamat perusteet on toimitettu asianomaisille sidosryhmille ja lisäkappaleita voi tilata Verkkokaupasta. Lisäksi perusteet voi tulostaa näiltä sivuilta.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen avoin verkkokysely helmikuussa 2017

Opetushallitus valmistelee parhaillaan uusia aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättäisi aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista keväällä 2017. Niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.1.2018. Aikuisten perusopetus tulee jatkossa koostumaan alkuvaiheesta ja siihen mahdollisesti sisältyvästä lukutaitovaiheesta sekä päättövaiheesta. Myös alku- ja lukutaitovaihe ovat kurssimuotoisia.

Perusteita on valmistellut työryhmä, jossa on sekä eri oppilaitosmuotojen edustajia että Opetushallituksen virkamiehiä. Nyt julkaistava luonnos on työversio tämänhetkisestä valmistelutilanteesta. Tässä vaiheessa käytettävissä on vain suomenkielinen perusteluonnos.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteideno luonnos (pdf).

Opetushallitus kannustaa aikuisten perusopetuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, rehtoreita, opettajia, opiskelijoita sekä muita aikuisten perusopetuksen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja kansalaisia vastaamaan avoimeen verkkokyselyyn aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Vastaukset tukevat luonnoksen edelleen kehittämistä.

Avoin verkkokysely aukeaa 6.2.2017 klo 12 ja sulkeutuu 28.2.2017 klo 16.15. (esimerkki kyselystä) (pdf).

Lisätietoja verkkokyselyn teknisestä toteuttamisesta antaa assistentti Tuula Kinnunen (p. 029 533 1100).

Lisätietoja aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta antavat opetusneuvos Leena Nissilä (p. 029 533 1155) ja opetusneuvos Teijo Koljonen (p. 029 533 1524).

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa .

 

Linkkejä

ePerusteet