Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

KokitTässä osiossa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin ja tarkistettavien tutkintojen perusteiden valmisteluun. Osiot on jaoteltu kouluasteittain.

Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet.

Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen. Opetushallitus seuraa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden toiminnallisia vaikutuksia pääasiassa koulutuksen arvioinnin yhteydessä.

Kaikki Opetushallituksen antamat perusteet on toimitettu asianomaisille sidosryhmille ja lisäkappaleita voi tilata Verkkokaupasta. Lisäksi perusteet voi tulostaa näiltä sivuilta.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmapäivä perjantaina 21.9.2018 – varaa päivä allakkaasi!

Opetushallitus järjestää maksuttoman taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmapäivän perjantaina 21.9.2018 Opetushallituksessa, Hakaniemenranta 6, Helsinki.

Opetussuunnitelmapäivän tavoitteena on käydä sekä yhteistä että taiteenalakohtaista keskustelua uusien opetussuunnitelmien toimeenpanon tilanteesta ja tehdyistä paikallisista ratkaisuista. Osallistujat voivat ilmoittautumisen yhteydessä esittää etukäteen heitä askarruttavia ops-uudistukseen liittyviä kysymyksiä, joista voidaan käydä tilaisuudessa yhteistä keskustelua.

Opetushallitus julkaisee opetussuunnitelmapäivän ohjelman ja ilmoittautumisohjeen Opetushallituksen verkkosivuilla elokuun lopulla.

Tilaisuuteen osallistuminen on maksutonta. Muista kuluista osanottajat vastaavat itse.

Hyvää kesää!

 

Linkkejä

ePerusteet