Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

KokitTässä osiossa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin ja tarkistettavien tutkintojen perusteiden valmisteluun. Osiot on jaoteltu kouluasteittain.

Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet.

Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen. Opetushallitus seuraa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden toiminnallisia vaikutuksia pääasiassa koulutuksen arvioinnin yhteydessä.

Kaikki Opetushallituksen antamat perusteet on toimitettu asianomaisille sidosryhmille ja lisäkappaleita voi tilata Verkkokaupasta. Lisäksi perusteet voi tulostaa näiltä sivuilta.

TPO2018: Avoin verkkokysely aukeaa 15.12.2016

Opetushallitus julkaisee alustavaa luonnostekstiä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 15.12.2016. Avoin verkkokysely aukeaa 15.12.2016 iltapäivällä ja sulkeutuu 9.1.2017 klo 16.15. Kaikki taiteen perusopetuksen kehittämisestä kiinnostuneet voivat osallistua kyselyyn. Vastaukset tukevat luonnoksen edelleen kehittämistä.

Luonnos ja linkki kyselyyn julkaistaan 15.12.2016 näillä sivuilla http://www.oph.fi/tpo2018

 

Linkkejä

ePerusteet