Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

KokitTässä osiossa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin ja tarkistettavien tutkintojen perusteiden valmisteluun. Osiot on jaoteltu kouluasteittain.

Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet.

Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen. Opetushallitus seuraa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden toiminnallisia vaikutuksia pääasiassa koulutuksen arvioinnin yhteydessä.

Kaikki Opetushallituksen antamat perusteet on toimitettu asianomaisille sidosryhmille ja lisäkappaleita voi tilata Verkkokaupasta. Lisäksi perusteet voi tulostaa näiltä sivuilta.

Ajankohtaista opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteista

Aikuisten perusopetus uudistuu

Eduskunta on juuri hyväksynyt perusopetuslain muutoksen, joka koskee oppivelvollisuusiän ylittäneille annettavaa perusopetusta. Kysymyksessä on kokonaisuudistus, joka pohjautuu hallituksen kotouttamista koskevaan toimintasuunnitelmaan.

Verkkokysely taiteen perusopetuksen ops-perusteista

Kyselyyn voivat vastata kaikki taiteen perusopetuksesta kiinnostuneet. Kysely on avoinna 2.3.–18.3.2015.

Tiedote: Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetushallitus tiedottaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessista osoitteessa oph.fi/TPO2018

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen suuntaviivoja

Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää opetussuunnitelman perusteita ja siten vahvistaa taiteen perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen järjestämistä.

Uusia toteutusmalleja kotoutumiskoulutukseen - kuulemistilaisuus

Opetushallitus järjestää uusista toteutusmalleista kuulemistilaisuuden maanantaina 15.2.2016 klo 10–12 Opetushallituksessa.

Uusia ammatillisten perustutkintojen koulutuskokeiluja

1.8.2014 alkaen voimassa toistaiseksi

Opiskeluhuolto ammatillisessa peruskoulutuksessa

Voimassa 1.8.2015 alkaen toistaiseksi

Opetussuunnitelman perusteet lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen

Opetushallitus antaa 31.1.2014 opetussuunnitelman perusteet lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu koulutus on mahdollista aloittaa 1.8.2014.

Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset

Eduskunta on hyväksynyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain 16.12.2013. Laki edellyttää Opetushallitusta uudistamaan opetussuunnitelman perusteiden oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat osuudet esi- ja perusopetuksessa sekä lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa erittäin nopealla aikataululla. Tämä vaikuttaa myös paikallisen opetussuunnitelmatyön ajoitukseen.

 

Linkkejä

ePerusteet